Ngoài vòng pháp luật 2 (2022) – The Roundup

Là phần hậu truyện (sequel) của The Outlaws (2017), The Roundup có nội dung hoàn toàn độc lập nhưng mô-típ gần giống tác phẩm tiền nhiệm.