Ngoài Vòng Pháp Luật (2017) – The Outlaws (Criminal City / Bumjoedoshi / 범죄도시)

Dựa trên biến cố có thật xảy ra vào năm 2007 tại quận Guro, Seoul, Ngoài Vòng Pháp Luật (2017) – The Outlaws (Criminal City / Bumjoedoshi / 범죄도시) xoay quanh tay thanh tra Ma (Ma Dong Suk) và những cảnh sát đồng nghiệp.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT