Ngôi đền kỳ quái 2 (2020) – Pee Nak 2

First và Balloon hoàn tục để sớm về với cuộc sống bình thường nhưng phải quay lại ngôi đền khi 1 linh hồn mới bắt đầu khủng bố họ.