Ngôi Đền Kỳ Quái (2019) – Pee Nak

Bộ ba hoàn cảnh đến ngôi đền ở nơi hẻo lánh để xuất gia. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với 1 hồn ma giận dữ nếu muốn trở thành thầy tu – hay muốn sống.