Người Bất Tử (2007) – The Man From Earth

Bữa tiệc tạm biệt ngẫu hứng dành cho Giáo sư John Oldman trở thành một cuộc thẩm vấn bí ẩn sau khi học giả về hưu tiết lộ với đồng nghiệp rằng ông có một quá khứ lâu đời và kỳ lạ hơn những gì họ có thể tưởng tượng.