Người Cha (2020) – The Father

Một người đàn ông từ chối mọi sự giúp đỡ từ con gái mình khi anh ta già đi. Khi cố gắng hiểu hoàn cảnh đang thay đổi của mình, anh ấy bắt đầu nghi ngờ những người thân yêu, tâm trí của chính mình và thậm chí cả cấu trúc thực tại của mình.