Người Dơi: Gotham Của Gaslight (2018) – Batman: Gotham by Gaslight

Bruce Wayne là Batman trong bối cảnh Gotham thế kỷ 19. Anh truy tìm Jack the Ripper, kẻ sát nhân gieo rắc kinh hoàng.