Người Du Hành (2016) – Passengers

Sau khi thức dậy sớm đến 90 năm từ kén ngủ đông, 1 người du hành cô đơn trong hành trình liên hành tinh đối mặt với 1 quyết định khó khăn về đạo đức.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT