Người Sắt 2 (2010) – Iron Man 2

Với việc cả thế giới giờ đây đã biết danh tính Người sắt của anh, Tony Stark phải đối mặt với cả sức khỏe ngày càng giảm và một kẻ điên cuồng báo thù có mối quan hệ với di sản của cha mình.