Người Sắt: Sự Nổi Giận Của Technovore (2013) – Iron Man: Rise of Technovore

Câu chuyện tập trung vào Tony Stark khi anh phải đối đầu với một kẻ thù mới mạnh mẽ mang tên Technovore, một loại virus máy tính sinh học.