Người Sói Wolverine (2013) – The Wolverine

Wolverine đến Nhật Bản để gặp một người bạn cũ mà anh đã cứu sống nhiều năm trước, và bị lôi kéo vào một âm mưu liên quan đến yakuza và dị nhân.