Người Thay Đổi Cuộc Chơi (2018) – The Game Changers

Gặp gỡ các nhà khoa học có tầm nhìn cùng các vận động viên hàng đầu, võ sĩ UFC thực thi nhiệm vụ tìm kiếm chế độ ăn tối ưu nhằm giúp con người đạt được hiệu suất lẫn sức khỏe tốt.