Người Vận Chuyển 3 (2008) – Transporter 3

Nhưng lần này, tình hình đã thay đổi và Frank đã gần như phải phá bỏ hết những nguyên tắc anh vốn nhất nhất tuân theo.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT