Người Về Từ Cõi Chết (2015) – The Revenant

Vào những năm 1820, một thợ săn lông thú phải vật lộn để sống sót nhằm báo thù tên lính đánh thuê tàn nhẫn đã bỏ mặc anh đến chết bên bờ sông Missouri.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT