Người Về Từ Sao Hỏa (2015) – The Martian

Bị bỏ lại trên bề mặt Sao Hỏa, 1 phi hành gia tưởng chừng đã chết sau cơn bão cát phải vật lộn để sinh tồn trên hành tinh khắc nghiệt và gửi 1 tin nhắn về nhà.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT