Người vô hình (2000) – Hollow Man

Một nhà nghiên cứu xuất chúng nhưng ngạo mạn khám phá ra cách biến bản thân thành vô hình rồi bắt đầu lạm dụng sự tự do vô biên, dẫn đến các kết quả kinh hoàng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT