Nhật Ký Bán Máu (2015) – Chronicle of a Blood Merchant (허삼관)

“Nhật Ký Bán Máu” là một bộ phim cảm động của Ha Jung-woo, kể về cuộc đấu tranh và hy sinh của một người đàn ông nghèo khó bán máu để nuôi gia đình trong bối cảnh Hàn Quốc sau chiến tranh.