Nhật Ký Công Tố Viên (2019) – Diary of a Prosecutor (Inside Stories of Prosecutors / Geomsanaejeon / 검사내전)

Bộ phim tập trung vào các câu chuyện hàng ngày của họ khi họ điều tra và truy tố các vụ án tại một văn phòng công tố.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT