Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 (2000) – Mission: Impossible II (M:I-2 / MI2)

Đặc vụ Ethan Hunt chạy đua qua Úc và Tây Ban Nha để ngăn 1 cựu đặc vụ IMF phán tán vũ khí sinh học biến đổi gien.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT