Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ (2018) – Mission: Impossible – Fallout

Một canh bạc quá khó, nhưng không cho phép thoái lui khi bọn khủng bố đe dọa giết hàng triệu người và gieo rắc hỗn loạn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT