Nhiệm Vụ Cuối Cùng (2014) – Sabotage

Âm mưu thực hiện 1 phi vụ táo bạo để lấy đi 10 triệu đô la tiền bẩn, nhóm đặc vụ DEA ưu tú sớm nhận ra họ là mục tiêu của 1 tên sát nhân không rõ danh tính.