Nhiệt Huyết (2018) – Hichki (Hiccup)

Một giáo viên đầy tham vọng bị nhiều trường từ chối vì hội chứng Tourette cho đến khi cô được nhận vào trường St. Notker’s. trường cũ của cô ấy. Cô được giao nhiệm vụ dạy học sinh từ một khu ổ chuột gần đó trong lớp 9F, lớp 9F do Chính phủ Ấn Độ thành lập để đáp ứng chỉ tiêu dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT