Nhóc Trùm: Đi Làm Lại (2021) – The Boss Baby: Back in Business

“Em bé hư nhất thế giới” khóc nhè suốt ngày đêm khiến cho cuộc sống của tất cả hàng xóm khổ sở. Liệu đội thực địa của Nhóc Trùm có thể đảo ngược được tình thế?