Nhóm Nữ Quái Sunny (2011) – Sunny (Sseo-ni)

Bảy cô gái trở thành bạn thân thời trung học, rồi biến cố kéo họ xa nhau suốt 25 năm. Khi một trong những người bạn hấp hối trong bệnh viện, cô ấy mong muốn được gặp từng người trong số họ lần cuối.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT