Những Bác Sĩ Tài Hoa (2021) – Hospital Playlist

Năm bác sĩ – là những người bạn từ thời còn học ở trường y – cùng tái hợp ở 1 bệnh viện với tư cách là đồng nghiệp trong khoa khách hàng VIP.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT