Những Đứa Trẻ Đuổi Theo Tinh Tú (2011) – Children Who Chase Lost Voices from Deep Below (Hoshi o ou kodomo)

Một ngày nọ, khi băng qua cầu, Asuna bị một sinh vật lạ đột kích và được một thanh niên lạ mặt cứu giúp. Cậu ta xưng tên là Shun, đến từ vùng đất Agartha.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT