Những Đứa Trẻ to Xác 2 (2013) – Grown Ups 2

Sau khi đưa cả gia đình về quê, Lenny Feder và hội bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ của anh học được nhiều bài học từ các con – và từ cả một số người dân địa phương.

Danh mục: , Từ khóa: