Những Kẻ Báo Thù Bí Mật: Góa Phụ Đen và Người Trừng Phạt (2014) – Avengers Confidential: Black Widow & Punisher

Góa Phụ Đen và Người Trừng Phạt hợp tác với nhau để chống lại một tổ chức tội phạm nguy hiểm có tên là Leviathan.