Những Ngày Cuối Lưu Diễn (2015) – The End of the Tour

David Lipsky phỏng vấn David Foster Wallace trong 5 ngày cuối cùng của tour. Wallace chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và những trăn trở của mình.