Những Người Đọc Mã (2002) – Windtalkers

Hai Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong Thế chiến II được giao nhiệm vụ bảo vệ Thủy quân lục chiến Navajo, những người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ như một mật mã vô tuyến không thể phá vỡ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT