Những Tay Đua Siêu Hạng 3 (2013) – Dhoom 3

Khi Sahir, một nghệ sĩ xiếc được đào tạo về ảo thuật và nhào lộn, biến thành một tên trộm để đánh sập một ngân hàng tham nhũng ở Chicago đã hủy hoại cha anh ta, các sĩ quan Ấn Độ Jai và Ali được gọi đến để bắt anh ta.