Những Thiên Thần Của Charlie (2019) – Charlie’s Angels

Khi chi nhánh của Charles Townsend vươn ra nước ngoài, hai Thiên Thần thành danh bắt tay cùng một tân binh hòng ngăn kẻ thù có được thiết bị mang tính cách mạng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT