Nineteen Eighty-Four (1954)

Một tác phẩm truyền hình gây tranh cãi chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của George Orwell, khám phá một tương lai đen tối nơi tự do cá nhân bị đàn áp hoàn toàn.

Danh mục: , Từ khóa: