Ninja Kamui (2024)

Joe Higan, một cựu ninja lạc vào vùng nông thôn nước Mỹ sau khi trốn thoát khỏi gia tộc của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT