Ninja Rùa (2014) – Teenage Mutant Ninja Turtles

Khi Thành phố New York rơi vào tay tên tội phạm Shredder độc ác, 4 người hùng rùa bước ra khỏi hang ổ cống rãnh để giúp giành lại quyền kiểm soát thành phố.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT