Nữ Hoàng Của Ma Thuật Bóng Tối (2019) – The Queen of Black Magic

Hanif, Nadya và các con Sandi, Dina và Haqi đang đi đến trại trẻ mồ côi cũ của Hanif để gặp Pak Bandi, người chăm sóc cũ nằm liệt giường của anh ấy. Hanif chạy qua một cái gì đó nhưng chỉ tìm thấy một con nai, không phải cô gái nằm trong một cái rãnh không thể nhìn thấy.