Nữ Thần Chiến Binh (2017) – Wonder Woman

Tại Paris, Diana Prince nhận được bức ảnh của chính cô và bốn người đàn ông vào thời Thế chiến thứ nhất do Bruce Wayne gửi đến, cô bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT