Nước Mắt Của Trời (1999) – Fly Me to Polaris (Xing yuan / 星愿)

Chàng trai vừa qua đời không bao lâu được trao cơ hội trở về Trái Đất để tìm nữ y tá anh yêu, nhưng anh chỉ có năm ngày và phải sống trong thân xác của người khác.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT