Oldboy (2003) – Oldeuboi / 올드보이

Sau khi bị bắt cóc và giam cầm trong mười lăm năm, Oh Dae-Su được trả tự do, chỉ để biết rằng anh ta phải tìm ra kẻ bắt giữ mình trong năm ngày.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT