One Day as a Lion (2023)

Jackie Powers sẽ không dừng lại để ngăn chặn con trai mình theo anh ta vào cuộc sống tội phạm. Khi ông chủ đông đảo của mình đang theo đuổi, một cuộc gặp gỡ tình cờ tại một quán ăn ven đường đã vạch ra một con đường mới.