Oppenheimer (2023)

Oppenheimer đã trở thành một người đàn ông bị ám ảnh bởi những gì mình đã tạo ra. Ông đã dành phần đời còn lại của mình để cảnh báo thế giới về mối đe dọa của vũ khí hạt nhân.