Outsourced (2006)

Sau khi toàn bộ bộ phận của anh ấy được thuê ngoài, một nhân viên bán sản phẩm mới lạ của Mỹ (Hamilton) đến Ấn Độ để đào tạo người thay thế anh ấy.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT