Pacific Rim: Trỗi Dậy (2018) – Pacific Rim: Uprising

Jake Pentecost, con trai của Stacker Pentecost, đoàn tụ với Mako Mori để lãnh đạo một thế hệ phi công Jaeger mới, bao gồm đối thủ Lambert và hacker 15 tuổi Amara, chống lại mối đe dọa Kaiju mới.