Paint (2023)

Carl Nargle, họa sĩ truyền hình công cộng số 1 của Vermont, tin chắc rằng anh ta có tất cả: một chiếc máy uốn chữ ký, chiếc xe tải tùy chỉnh và những chiếc quạt treo trên mỗi nét vẽ của anh ta – cho đến khi một nghệ sĩ trẻ hơn, giỏi hơn đánh cắp mọi thứ (và tất cả mọi người) mà Carl yêu thích.