Paradise City (2022)

Ryan Swan phải vượt qua thế giới tội phạm Hawaii để báo thù tên trùm đã sát hại cha mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT