Paradiso Cuối Cùng (2020) – The Last Paradiso (L’ultimo paradiso)

Ở Ý những năm 1950, 1 tâm hồn tự do và nhiệt huyết mơ về tình yêu, công lý cũng như cuộc sống tốt đẹp hơn, rồi mối tình bị cấm đoán đe dọa tất cả. Paradiso Cuối Cùng (2020) – The Last Paradiso dựa trên sự kiện có thật.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT