Pete và Người Bạn Rồng (2016) – Pete’s Dragon

Cuộc phiêu lưu của một cậu bé mồ côi tên là Pete và người bạn thân nhất của cậu là Elliott, người tình cờ trở thành một con rồng.