Peter Pan (1953)

Wendy và các anh trai của cô được đưa đến thế giới phép thuật Neverland cùng với người anh hùng trong câu chuyện của họ, Peter Pan.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT