Pháo Đài Salem (2022) – Motherland: Fort Salem

Loạt phim diễn ra trong một thế giới do phụ nữ thống trị, trong đó Hoa Kỳ đã chấm dứt cuộc bức hại phù thủy 300 năm trước trong các phiên tòa xét xử phù thủy Salem sau một thỏa thuận được gọi là Hiệp ước Salem.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT