Phi vụ đào tẩu (2020) – Escape from Pretoria

Một cuộc đào tẩu nghẹt thở khỏi nhà tù Pretoria dưới thời kỳ apartheid Nam Phi.

Danh mục: , Từ khóa: